Brandstof

Prijslijst houtpellets

De prijslijst van houtpellets vindt u hier: [filename=Prijslijst_pellets_nov_2014.pdf]
[

 

Houtbrok

Houtbrok is de meest prettige brandstof. De geur is goed, de bekende houtgeur wordt in het algemeen als prettig of acceptabel ervaren, er is weinig of geen rookontwikkeling en slechts 0,5 % asvorming. Een ander bijkomend voordeel is dat het lang blijft gloeien. Hierdoor start de ketel weer snel op. De prijs is ongeveer gelijk aan de gerstprijs, echter de calorische waarde is ongeveer 20% hoger dan de meeste andere biomassabrandstoffen, waardoor houtbrok uiteindelijkgoedkoper wordt. De calorische waarde is ongeveer 18,5 MJ per kilo. Houtbrok is leverbaar vanaf ca 14 cent per kilo, afhankelijk van de grootte van de opslagcapaciteit: hoe groter de opslag, hoe lager de prijs.

 

Gerst en tarwe

Gerst en tarwe worden gezien als ‘moeilijke’ brandstoffen. Het verschil met houtbrok is groot. De geur is goed en er is weinig asvorming (1 %). De prijs van tarwe is  acceptabel, en soms goedkoop als er sprake is van afgekeurde partijen graan. Maar pas op: Er mag echter niet teveel vocht in het graan zitten, omdat de verbranding hiervan moeilijker wordt. Een nadeel is dat de calorische waarde van graan ongeveer 20% lager ligt dan van andere brandstoffen. Deze brandstoffen worden gezien als ‘moeilijke’ brandstoffen, doordat het moeilijk is te ontsteken, maar ook moeilijk brandend is te houden. Keramische elementen in de verbrandingskamer helpen om de verbranding iets soepeler te laten lopen, doordat warmte teruggestraald wordt. Gerst of tarwe wordt als zodanig niet geadviseerd. De calorische waarde is ongeveer 16,5 MJ per kilo.

 

Grasbrok

Grasbrok is een brandstof die goed brandt, echter de rookontwikkeling en de asvorming is fors (9%). De calorische waarde is iets lager dan houtbrok, maar zeer zeker acceptabel. De geur van grasbrok wordt meestal niet als aangenaam ervaren. Het verbranden van grasbrok wordt als zodanig niet geadviseerd.

 

Strobrok

Strobrok is een uitstekende brandstof, de geur is acceptabel en de rookvorming is zeer weinig. De prijs is zeer laag (vanaf 6 cent), maar het nadeel is dat er zeer veel as- ontwikkeling is (11%). Strobrok kan dan ook gezien worden als een brandstof, voor degene die echt goedkoop wil stoken. Het werk dat het met zich meebrengt is navenant, de asla moet dan ook één tot twee maal per dag geleegd.

 

Chips

Houtchips is een uitstekend alternatief voor de houtpellets. Chips hebben een enorm prijsvoordeel (ca € 100,= per ton) maar er zijn nadelen. De ketel is iets gecompliceerder (brandstoftank met veegvijzel) en daardoor duurder in aanschaf. Ook de opslag van chips is niet zo eenvoudig als korrels die bijvoorbeeld in een silo ingeblazen kunnen worden. De aanvoer van brandstof naar de brandstoftank van de hopper vergt meer arbeid. Tenslotte is beschikbaarheid en kwaliteit (vochtgehalte en afmetingen van de chips) niet zo gegarandeerd als die van houtpellets.

 

Miscanthus

Dit lijkt een hele goede lange termijnoplossing voor biomassa stoken.
De grote voordelen van het stoken van Miscanthus zijn:                                            

 • Zelf telen, dus alle kosten in eigen hand: Miscanthus wordt 1 keer per jaar (april) geplant en kan minimaal 15-30 jaar

      worden geoogst (afhankelijk van grondsoort);

 • Het gewas behoeft zeer weinig verzorging: 1 á 2 keer per behandeling tegen onkruid;
 • Eenvoudig te oogsten: met behulp van een maishakselaar. Opbrengst ca. 15-20 ton/ha;
 • Bij oogsten in april is het vochtgehalte van het geas 15%. Het gewas hoeft niet te drogen en is lang te bewaren zonder broei;
 • Hoge energiewaarde: bijna gelijk aan hout;
 • Opbrengst per hectare is vergelijkbaar met 7000 – 9000 m3 aardgas;
 • Miscanthus staat in winter gewoon op het veld en biedt hierdoor een natuurlijke schuilplaats voor het wild;
 • Geen CO2 productie maar een locale energiebron. CO2 Neutraal!

 

Bij het stoken van Miscanthus is het volgende wel van belang:

 • Het gewas heeft een lager verbrandingstemperatuur dan hout. Hierdoor dient de ketel uitgerust te worden met een electronische regeling en een goed gecontroleerde verbranding;
 • Er is een grotere opslag nodig dan bij hout aangezien het soortelijk gewicht hoger is;
 • De ketel moet over een draaiwerk beschikken aangezien gehakseld materiaal niet makkelijk rolt;
 • Iets hogere asproductie dan bij hout.